Koronawirus

Modlitwa do Świętego Szymona z Lipnicy

Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki wieków. Amen.

Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii – módl się za nami.

Od soboty 27 marca 2021 roku, w naszym kościele może przebywać jednocześnie 1 osoba w ławce. Wewnątrz kościoła każdy wierny ma bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania półtorametrowego dystansu. Przy wejściu do kościoła dostępny jest płyn do dezynfekcji.

Na mocy Dekretu Biskupa Tarnowskiego z 16 października 2020 roku, ponownie została udzielona dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania.

Zachęcamy wiernych do duchowego łączenia się w trakcie sprawowania Mszy świętych w naszym kościele oraz do wspólnej modlitwy poprzez transmisje, które dostępne są tutaj.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

Szósta Niedziela Wielkanocy

Świętowanie niedzieli to świętowanie obecności Jezusa Zmartwychwstałego wśród nas. Oddał życie, aby nas zbawić, abyśmy mieli życie. Jego ofiara wymaga naszej odpowiedzi, dlatego zachęcajmy się nawzajem do autentycznego życia wiarą na co dzień. Tak żyły pierwsze wspólnoty. Trwajmy w radości Wielkiej Nocy.

Kontynuuj Czytanie →

Święty Stanisław ze Szczepanowa

Historia polskiego Kościoła obfituje w świadectwa życia niezwykłych świętych. Wśród nich jednym z najważniejszych jest św. Stanisław ze Szczepanowa, biskup krakowski, gorliwy pasterz troszczący się o ubogich, a przede wszystkim strażnik ładu moralnego i praw Kościoła. W 1079 r., na rozkaz króla Bolesława Śmiałego, z którym popadł w konflikt, ponieważ wypominał mu nadużycia władzy, został zabity w trakcie odprawiania Mszy Świętej w kościele św. Michała na Skałce.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

Maryja – Królowa Polski

Naród Polski wielokrotnie doświadczał szczególnej opieki Matki Bożej, np. podczas potopu szwedzkiego. Po cudownej obronie Jasnej Góry król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. uroczystym aktem oddał naszą ojczyznę pod opiekę Matki Bożej i ogłosił Ją Królową Korony Polskiej. Papież Pius XI ustanowił święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, które jest obchodzone 3 maja dla upamiętnienia uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski i główną patronką kraju.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

Piąta Niedziela Wielkanocy

Kościół jest wspólnotą zakorzenioną w Chrystusie, który jest krzewem winnym, a my jesteśmy latoroślami. Warto uświadamiać sobie tę ewangeliczną prawdę i świadczyć o niej swoim życiem. Każde uczestnictwo w Eucharystii jest nieustannym wzrastaniem w miłości. Rozpoczęliśmy maj, miesiąc poświęcony szczególnej czci Matki Bożej. Każdego dnia o godz. 18:00 zapraszamy na Mszę świętą i nabożeństwo majowe.

Kontynuuj Czytanie →

Czwarta Niedziela Wielkanocy

Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, która rozpoczyna kwartalne dni modlitw o powołania do służby w Kościele. Nasz Pan, Jezus Chrystus, nazywa siebie dobrym pasterzem, który zna swoje owce po imieniu i oddaje za nie życie. Potrzebujemy wciąż nowych ludzi, którzy tak jak Chrystus podejmą w Kościele służbę głoszenia słowa i sprawowania sakramentów.

Kontynuuj Czytanie →