Druga Niedziela Wielkiego Postu

Każdego roku w drugą niedzielę okresu przygotowania paschalnego rozważamy ewangelijną perykopę o Przemienieniu Chrystusa na wysokiej górze. Tak jak wybranym uczniom, tak i nam Pan Jezus pragnie ukazać blask swojego Bóstwa i niejako powiedzieć, kim jest, by umacniać nas w wierze i na drogach życiowego powołania. Nie bójmy się Jemu zaufać, pozwólmy Mu działać w nas i przez nas…

Kontynuuj Czytanie →

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

Rokrocznie w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozważamy Ewangelię o kuszeniu Chrystusa na pustyni. Pan Jezus, który zwyciężył wszystkie szatańskie pokusy, uczy nas sztuki zwyciężania w pokusie. Wzbudźmy w sobie wielkie pragnienie owocnego i dobrego przeżycia rozpoczętego czasu Wielkiego Postu.

Kontynuuj Czytanie →

VI Niedziela w ciągu roku

Trędowaty człowiek stanął przed Chrystusem, czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Jak to uczynił? Kto go dopuścił do pojawienia się w miejscu publicznym? Nie wiemy. Podziwiać jednak należy jego odwagę. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Modlimy się za chorych i osoby opiekujące się chorymi.

Kontynuuj Czytanie →

V Niedziela w ciągu roku

Dzisiejsza Ewangelia czytana jest w pierwszych tygodniach roku. Staje się więc jakby programem życia, zadaniem na kolejne miesiące. Ewangelia uczy, że modlitwa czyni serce wrażliwym i otwiera dłonie do niesienia mądrej pomocy bliźniemu. Ale, z kolei, ów bliźni, obdarowany pomocą, wezwany jest, by obdarzać nią innych, z radością.

Kontynuuj Czytanie →