Koronawirus

Modlitwa do Świętego Szymona z Lipnicy

Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki wieków. Amen.

Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii – módl się za nami.

Od soboty 7 listopada 2020 roku, w naszym kościele może przebywać jednocześnie do 10 osób. Wewnątrz kościoła, każdy wierny ma bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania półtorametrowego dystansu. Przy wejściu do kościoła dostępny jest płyn do dezynfekcji.

Na mocy Dekretu Biskupa Tarnowskiego z 16 października 2020 roku, ponownie została udzielona dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania.

Zachęcamy wiernych do duchowego łączenia się w trakcie sprawowania Mszy świętych w naszym kościele oraz do wspólnej modlitwy poprzez transmisje, które dostępne są tutaj.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

II Niedziela w ciągu roku

W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu. Pamiętajmy, że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan.

Kontynuuj Czytanie →

Niedziela Chrztu Pańskiego

Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Dzisiejsza niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego.

Kontynuuj Czytanie →

Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim

W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.

Kontynuuj Czytanie →

Niedziela Świętej Rodziny

Dziś obchodzimy Niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Dla naszej diecezji jest to Niedziela Synodalna, połączona z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Są one fundamentem każdej relacji małżeńskiej i rodzinnej.

Kontynuuj Czytanie →