Dekanalne Błogosławieństwo Lektoratu

Lektor poznaje, rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego. Starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy teksty czytań. Dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka. Świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków. Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

W sobotę, 22 maja 2021 roku, w kościele Matki Bożej Fatimskiej ks. Dziekan Stanisław Bilski udzielił błogosławieństwa lektorom z naszego dekanatu. Wśród pobłogosławionych znalazło się siedmiu nowych lektorów naszej parafii: Adrian Drewko, Oliwier Górecki, Konrad Jagieła, Maciej Małek, Wojciech Piwek, Oliwier Szczepański i Kacper Witek

Fotorelacja z uroczystości dostępna jest tutaj.