II Niedziela w ciągu roku

W poniedziałek rozpoczął się okres zwykły w liturgii Kościoła. Chrystus wzywa nas, abyśmy przez realizację powołania, wypełnianie codziennych obowiązków dawali o Nim świadectwo, żeby inni także mogli Go odnaleźć. Przeżywamy dziś Dzień Judaizmu. Pamiętajmy, że w narodzie żydowskim narodził się nasz Mesjasz Pan.

Kontynuuj Czytanie →

Niedziela Chrztu Pańskiego

Chrzest Chrystusa także jest objawieniem – epifanią. Jezus, który staje w szeregu ludzi grzesznych i pragnie przyjąć chrzest nawrócenia z rąk Jana Chrzciciela, objawia się światu jako umiłowany Syn Boga, naznaczony mocą Ducha świętego, który przychodzi, by objawić Boga światu. Dzisiejsza niedziela kończy okres Narodzenia Pańskiego.

Kontynuuj Czytanie →

Druga Niedziela po Narodzeniu Pańskim

W pierwszą niedzielę nowego roku pragniemy powierzyć Chrystusowi ten nowy czas. Jeszcze w klimacie Bożego Narodzenia dostrzegamy Jezusa, który przychodzi aby nas odkupić, by nadać sens naszym dniom, by ukazać perspektywę wieczności, do której jesteśmy zaproszeni. W każdej Eucharystii odkrywamy na nowo miłość Boga, który staje się dla każdego z nas „wiatykiem” czyli pokarmem na drogę. Uczmy się nieustannie dostrzegać tę perspektywę wieczności, w której już uczestniczymy od dnia naszych narodzin.

Kontynuuj Czytanie →

Niedziela Świętej Rodziny

Dziś obchodzimy Niedzielę Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa. Dla naszej diecezji jest to Niedziela Synodalna, połączona z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich. Są one fundamentem każdej relacji małżeńskiej i rodzinnej.

Kontynuuj Czytanie →