VI Niedziela w ciągu roku

Trędowaty człowiek stanął przed Chrystusem, czytamy w dzisiejszej Ewangelii. Jak to uczynił? Kto go dopuścił do pojawienia się w miejscu publicznym? Nie wiemy. Podziwiać jednak należy jego odwagę. Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Modlimy się za chorych i osoby opiekujące się chorymi.

Kontynuuj Czytanie →

V Niedziela w ciągu roku

Dzisiejsza Ewangelia czytana jest w pierwszych tygodniach roku. Staje się więc jakby programem życia, zadaniem na kolejne miesiące. Ewangelia uczy, że modlitwa czyni serce wrażliwym i otwiera dłonie do niesienia mądrej pomocy bliźniemu. Ale, z kolei, ów bliźni, obdarowany pomocą, wezwany jest, by obdarzać nią innych, z radością.

Kontynuuj Czytanie →

IV Niedziela w ciągu roku

To ostatnia niedziela stycznia, w którą przypada Światowy Dzień Trędowatych. Jest to okazja, by pomodlić się za cierpiących na tę straszliwą chorobę, za tych wszystkich, którzy im spieszą z pomocą, a także za wszystkich chorych, opuszczonych i wykluczonych.

Kontynuuj Czytanie →

III Niedziela w ciągu roku

W dzisiejszą niedzielę przeżywamy ustanowioną przed pięciu laty Niedzielę Słowa Bożego. Jest to może inspiracja do częstszego sięgania po słowo Boże zawarte na kartach Pisma Świętego i prześwietlania przezeń swojego życia.

Kontynuuj Czytanie →

II Niedziela w ciągu roku

Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam Jezusa powołującego pierwszych uczniów, którzy uwierzyli słowu Świętego Jana Chrzciciela i chcieli bliżej Go poznać. Niech i w nas nie gaśnie chęć poznawania i zbliżania się do Jezusa: warto zaangażować się w działalność grup i stowarzyszeń w naszej parafii, aby to pragnienie realizować.

Kontynuuj Czytanie →