Alleluja!

Nie chcemy rozpaczać. Chcemy świętować mimo wszystko. Chcemy przeżywać Wielkanoc tak, żeby doświadczać obecności Zmartwychwstałego. On przecież nie zostawi nas tylko dlatego, że nam nie wolno wyjść z domu. Duch Święty i nasza modlitwa sprawią, że duchowo nasz kościół się „wypełni” i zaśpiewa radosne Alleluja!

Wszystkim życzymy wielkiej wiary, by radość ze zwycięstwa Zmartwychwstałego Pana celebrować i przeżywać w swoich sercach i w swoich rodzinach. Zapewniamy Was o naszej duchowej bliskości i w imieniu wszystkich Księży, którzy także są blisko Was, dziękujemy za modlitwę i serdeczną życzliwość.

Niech Zmartwychwstały Chrystus opromienia nasze serca radością i prawdziwym pokojem, którego świat dać nie może, a widok pustego grobu wniesie niezachwianą ufność w Bożą potęgę i pozwoli każdego dnia z wiarą i nadzieją wzrastać w świętości.

Wasi Duszpasterze

Kontynuuj Czytanie →

Kościół domowy

Jak przeżyć Święte Triduum Paschalne i Wielkanoc w domowym Kościele? Zachęcamy do zapoznania się z przygotowanymi przez naszą diecezję "Rytuałami rodzinnymi".

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

Triduum Paschalne – transmisje

Zapraszamy do uczestnictwa w obchodach Świętego Triduum Paschalnego za pośrednictwem transmisji internetowej z naszego kościoła. Transmisje będą dostępne na kanale YouTube parafii.

Wielki Czwartek – Msza Wieczerzy Pańskiej – godz. 18:00

Wielki Piątek – Liturgia Męki Pańskiej – godz. 18:00

Wielka Sobota – Wigilia Paschalna z obrzędem ogłoszenia zmartwychwstania Chrystusa – godz. 20:00

Wielkanocne Msze święte będą sprawowane według porządku niedzielnego: 7:30, 10:00 i 16:00.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

Koronawirus

Modlitwa do Świętego Szymona z Lipnicy

Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki wieków. Amen.

Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii – módl się za nami.

Mając na uwadze zasady bezpieczeństwa informujemy, że wewnątrz kościoła każdy wierny ma bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania półtorametrowego dystansu. Przy wejściu do kościoła dostępny jest płyn do dezynfekcji.

Zgodnie z Komunikatem Biskupa Tarnowskiego oraz Komunikatem Konferencji Episkopatu Polski, od 20 czerwca 2021 roku została zniesiona dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne