III Niedziela w ciągu roku

Dzisiejsza niedziela w całym Kościele powszechnym obchodzona jest jako Niedziela Słowa Bożego. W dzisiejszej Ewangelii Jezus powołuje pierwszych uczniów, wzywa ich, aby poszli za Nim. I oni zostawili wszystko, i poszli. Jest to również wezwanie dla nas, chrześcijan, abyśmy zostawili wszystko, co nieistotne, a szli z Jezusem i głosili Ewangelię życiem.

Kontynuuj Czytanie →

II Niedziela w ciągu roku

Świadectwo, którym dziś dzieli się z nami Jan Chrzciciel, otwiera w nas taką przestrzeń, której w naszej codzienności nie dostrzegamy i – co za tym idzie – mało z niej korzystamy. Jest to obszar działania Ducha Świętego, otwartości na Jego natchnienia i poruszenia, poprzez które pragnie nas prowadzić. Swoim natchnieniem pociąga nas ku sobie i otwiera nasze oczy serca, oczy umysłu na to, czego tak naprawdę naszymi zmysłami nie jesteśmy w stanie dostrzec, usłyszeć, a tym bardziej podążać.

Kontynuuj Czytanie →

Niedziela Chrztu Pańskiego

Wspominając chrzest Pana Jezusa w Jordanie, myślimy także o naszym chrzcie, który jest początkiem i fundamentem naszego chrześcijańskiego życia, czyli naszej przyjaźni, komunii z Panem Bogiem. Zatrzymajmy się na moment przy chrzcielnicy w naszym kościele, aby podziękować za dar dziecięctwa Bożego, ale także zdać sobie sprawę z naszej odpowiedzialności za budowanie Kościoła na ziemi, za głoszenie innym Chrystusa i zachwycanie naszą wiarą. Dzisiejsza niedziela kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego.

Kontynuuj Czytanie →

Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

W pierwszy dzień Nowego Roku Pańskiego 2023 Kościół celebruje liturgiczną uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, Światowy Dzień Modlitw o Pokój. Świat i ludzkość ciągle potrzebują pokoju. Okrucieństwo wojny ciągle mamy przed oczami, nasze dawne trudne doświadczenia przynaglają nas do otwarcia się na cierpienia bliskich nam narodów. Jako powołani do głoszenia wobec świata Chrystusowej Ewangelii, nie szczędźmy czasu i serca na modlitwę w tej intencji przez wstawiennictwo Maryi – Jej niczego Bóg nie odmawia.

Kontynuuj Czytanie →

Narodzenie Pańskie

Anioł rzekł do pasterzy: «Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz, Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie». Niech Bóg pełen miłosierdzia, który stał się dla nas Człowiekiem, da Wam odwagę w pokonywaniu wszelkich trudności; niech Was obdarzy nadzieją, która jest światłem na naszych drogach; niech Wam da radość z wszelkiego dobra, które jest w Waszych sercach. Obfitość Bożych darów niech spłynie na wszystkie rodziny naszej parafii. Niech te święta dla wszystkich Drogich Parafian i Gości będą pełne błogosławieństwa Bożego i miłości, którą przynosi ze sobą Boży Syn pod nasze polskie dachy, w nasze rodziny i serce każdego z nas. Niech ta Boża radość i miłość przedłuża się na kolejne dni naszego świętowania i na całą, nieraz trudną codzienność. Szczęść Boże!

Kontynuuj Czytanie →