III Niedziela w ciągu roku

W dzisiejszą niedzielę przeżywamy ustanowioną przed pięciu laty Niedzielę Słowa Bożego. Jest to może inspiracja do częstszego sięgania po słowo Boże zawarte na kartach Pisma Świętego i prześwietlania przezeń swojego życia.

Kontynuuj Czytanie →

II Niedziela w ciągu roku

Ewangelia dzisiejsza ukazuje nam Jezusa powołującego pierwszych uczniów, którzy uwierzyli słowu Świętego Jana Chrzciciela i chcieli bliżej Go poznać. Niech i w nas nie gaśnie chęć poznawania i zbliżania się do Jezusa: warto zaangażować się w działalność grup i stowarzyszeń w naszej parafii, aby to pragnienie realizować.

Kontynuuj Czytanie →

Niedziela Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego kończy liturgiczny okres Narodzenia Pańskiego. My jednak przedłużymy okres śpiewana kolęd, zgodnie z dawną polską tradycją, do święta Ofiarowania Pańskiego. Będą one się pojawiać w „repertuarze” naszych śpiewów podczas liturgii. Do tego święta pozostawimy również w naszej świątyni bożonarodzeniową szopkę.

Kontynuuj Czytanie →

Niedziela Świętej Rodziny

Józef i Maryja uczyli Jezusa, co jest w życiu najważniejsze. Zaprowadzenie Go do świątyni było częścią tej nauki. Mówili Mu, że przestrzeganie Bożych praw jest ważne dla życia. Tylko wtedy może być ono przeżyte dobrze i owocnie. Przeżywamy niedzielę Świętej Rodziny. Módlmy się, aby nasze rodziny zbudowane na prawie Bożym były ojczyzną życia, miłości, wierności, radości i szczęścia.

Kontynuuj Czytanie →

Czwarta Niedziela Adwentu

To już ostatnia niedziela adwentowego przygotowania na przyjście Pana, a jednocześnie Wigilia Bożego Narodzenia. Podsumowując tegoroczny Adwent, zapytajmy siebie: czy rzeczywiście był on czasem czuwania i oczekiwania, czasem, w którym odczuliśmy bliskość przychodzącego Zbawiciela? I postarajmy się pięknie i po chrześcijańsku przeżyć ten dzisiejszy, szczególny wieczór. Niech to będzie czas pojednania i przebaczenia w naszych domach i rodzinach. Od tego gestu pojednania, wspólnej modlitwy i podzielenia się opłatkiem rozpocznijmy wigilijną wieczerzę. Przy wigilijnym stole pozostawmy zgodnie z tradycją puste miejsce i zapaloną świecę Caritas symbolizujące nieobecnych i tych co odeszli do Domu Ojca.

Kontynuuj Czytanie →