Narodził się w ubóstwie

„Nie bójcie się, bo oto zwiastuję wam wielką radość,
która będzie udziałem całego ludu”

Boże Narodzenie jest świętem miłości wcielonej. To czas zatrzymania się nad dobrocią Boga, który wyszedł na spotkanie, by przekazać nam Prawdę, która zbawia i chce uczynić nas uczestnikami swojej przyjaźni i życia. Z tej okazji naszym Drogim Parafianom i Gościom pragniemy złożyć najserdeczniejsze Świąteczne Życzenia Bożonarodzeniowe.

Drodzy Parafianie i Goście!

Życzymy Wam, aby przyjście na świat Jezusa napełniło Was mocną wiarą, gorącą miłością i niegasnącą nadzieją. Pozwólmy, aby tajemnica Bożego Narodzenia ożyła w nas, aby Jezus narodził się w nas na nowo i działał przez nas. Życzymy, aby ten Boży czas był okazją do zatrzymania, radości i zamyślenia się nad dobrocią i wielkością naszego Pana. Niech Boże Dziecię obdarza wszystkich pokojem, pomyślnością w codziennych staraniach i troskach oraz obfitością wszelkich łask.

Życzymy wszystkim szczęśliwych, błogosławionych Świąt w wierze, w miłości Boga i w pokoju z bliskimi.

Kontynuuj Czytanie →

Prawdziwie Zmartwychwstał!

„Ja jestem Zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie”
/J 11,25-26/

Zmartwychwstały Chrystus przynosi nam nadzieję i pocieszenie. Zapewnia nas o swojej obecności i chce być dla nas siłą w chwilach próby. Daje nam Bożą moc, abyśmy nieśli nadzieję i miłość tym, którzy tego bardzo potrzebują.

Święta Wielkiej Nocy to czas nadziei i otuchy – czas odradzania się wiary w siłę Chrystusa i w siłę człowieka. Niech Zmartwychwstały Chrystus oświeca drogi Waszego codziennego życia, obdarza błogosławieństwem i pomaga życie czynić szczęśliwym. Niech utwierdza Waszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem, życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią. Niech umocni w świętości oraz napełni nadzieją Wasze serca.

Niech Chrystus Ukrzyżowany i Zmartwychwstały, Odkupiciel człowieka, nieustannie błogosławi Wam wszystkim, a Maryja niech wyprasza potrzebne łaski, byśmy sprostali zadaniu głoszenia Dobrej Nowiny. Życzymy Wam, aby Święta Wielkanocne przyniosły pokój, radość, miłość oraz wzajemną życzliwość. By stały się źródłem wzmacniania ducha.

Błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Kontynuuj Czytanie →

Zwycięzca śmierci

„Lecz On był przebity za nasze grzechy, zdruzgotany za nasze winy.
Spadła Nań chłosta zbawienna dla nas, a w Jego ranach jest nasze zdrowie.”
/Iz 53, 5/

Wczytujemy się w Ewangelię. Nie ma Go tu… Zmartwychwstał! Dzielimy doświadczenie uczniów Chrystusa, którzy zobaczyli pusty grób, którzy dotykali ran Zmartwychwstałego Pana i z Nim rozmawiali. To pozwoliło przetrwać im wszystkie trudy, łącznie z cierpieniem. Jak widzimy wiara sprawia, że wszystko staje się możliwe. Jezus pokonał śmierć! Żyjmy w Nim. Dzielmy się Nim z innymi.

Mocni wiarą pragniemy iść w codzienności życia, i zwyciężać. Niech wiara będzie naszą ostoją i chlubą oraz pomaga nam w codziennych zmaganiach. Nie lękajmy się! Chrystus prawdziwie powstał z martwych i każdego dnia jest z nami – w Eucharystii, słowie Bożym, modlitwie i w sercu!

Niech Zmartwychwstanie Jezusa uwolni nas od lęku, który przynosi świat. Niech Ten, który jest Drogą, Prawdą i Życiem, wskaże nam, jak na co dzień kierować się miłością, by także inni dostrzegali w nas Jego uczniów.

Alleluja!

Kontynuuj Czytanie →

Emanuel w niskości!

„A Słowo ciałem się stało i zamieszkało między nami
(J 1, 14)

Razem z Maryją i Józefem, naśladując ich prostotę i pokorę, klękamy przed Słowem, które stało się Ciałem: Jezusem Chrystusem, naszym Zbawicielem. Pochylamy się w cichej adoracji nad wielką tajemnicą Wcielenia, które napełnia radością i pokojem każdego, kto przyjmuje Dziecię Jezus do swojego serca.

Niezgłębiona jest tajemnica miłości Boga do człowieka! W Święta Bożego Narodzenia doświadczymy Jego szczególnej obecności. Pragnie tylko jednego: abyśmy Go przyjęli z największą miłością, na jaką potrafimy się zdobyć.

Przełamując wigilijny opłatek, życzymy Wam, Drodzy, aby Nowonarodzony Chrystus napełnił Wasze serca niezachwianą nadzieją, która pozwoli pokonać wszelkie trudności, silną wiarą, która rozjaśni nawet najbardziej mroczne dni i głęboką miłością, która w każdym człowieku potrafi dostrzec promyk dobra oraz zawsze jest gotowa przebaczyć.

Wszystkim życzymy, aby Święta Bożego Narodzenia upłynęły w atmosferze miłości, radości i życzliwości w gronie najbliższych i przyjaciół.

Kontynuuj Czytanie →

Dekanalne Błogosławieństwo Lektoratu

Lektor poznaje, rozważa Słowo Boże i stara się prowadzić życie według niego. Starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a także ćwiczy teksty czytań. Dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje czystości swojego języka. Świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków. Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim życiem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie Bożym.

Kontynuuj Czytanie →