Duszpasterze

Proboszcz

Ks. mgr Tadeusz Wszołek
w parafii od 2007 roku
Data święceń: 4 czerwca 1989

Rodacy

O. Andrzej Gut
Przełożony Karmelitów Bosych w parafii
Matki Bożej Częstochowskiej w Kluszkowcach
+Ks. Józef Kornaus (1930-2012)
+Ks. Prałat Julian Juza (1905-1976)

Byli Kapłani

+Ks. Kanonik Jan Bereś (1930-2021)
Rektor w latach 1965-1980
Proboszcz w latach 1980-2000
Rezydent w latach 2000-2021
+Ks. Kanonik Antoni Piś (1957-2020)
Kanonik Honorowy Kapituły Kolegiackiej w Limanowej
Proboszcz w latach 2000-2007
+Ks. Karol Mazur (1906-1984)
Rektor w latach 1962-1965