Koronawirus

Modlitwa do Świętego Szymona z Lipnicy

Usłysz z niebios, święty Szymonie, głos do ciebie wołających. Bądź naszym patronem u Boga Najwyższego. Oddalaj od nas nieszczęścia duszy i ciała i uproś nam u Niego, aby prowadził nas swoimi śladami do wiekuistej ojczyzny i abyśmy po śmierci mogli w niebie z tobą i wszystkimi świętymi chwalić Boga w Trójcy Jedynego, któremu niech będzie cześć od wszystkiego stworzenia na wieki wieków. Amen.

Św. Szymonie, patronie chorych w czasie epidemii – módl się za nami.

Od soboty 27 marca 2021 roku, w naszym kościele może przebywać jednocześnie do 1 osoba w ławce. Wewnątrz kościoła, każdy wierny ma bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa oraz zachowania półtorametrowego dystansu. Przy wejściu do kościoła dostępny jest płyn do dezynfekcji.

Na mocy Dekretu Biskupa Tarnowskiego z 16 października 2020 roku, ponownie została udzielona dyspensa od obowiązku uczestnictwa we Mszy świętej w niedzielę i święta nakazane, aż do odwołania.

Zachęcamy wiernych do duchowego łączenia się w trakcie sprawowania Mszy świętych w naszym kościele oraz do wspólnej modlitwy poprzez transmisje, które dostępne są tutaj.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne