Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” – powiedział Pan Jezus i potwierdził te słowa, gdy ofiarował siebie w ofierze na krzyżu. Symbolem miłości Chrystusa jest Jego przebite serce, z którego wypłynęła krew i woda. To był jeden z najważniejszych momentów życia Jezusa. Poznawanie miłości Bożej prowadzi pod krzyż, gdzie najpełniej poznajemy, jak bardzo jesteśmy umiłowani przez Boga. Kult Serca Bożego najbardziej wyraża się w upodabnianiu własnego serca do Serca Mistrza. Wołamy: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”. Niech ten proces dokonuje się w nas nieustannie.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

Boże Ciało 2021

Za każdym razem, gdy Kościół sprawuje Ofiarę Eucharystyczną, wspomina wielkie dzieło zbawienia, którego Jezus dokonał przez śmierć i zmartwychwstanie. Pragniemy uwielbić Boga obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie za Jego miłość, która trwa od wieków i której doświadczamy w sakramentalnych znakach. Chcemy na nowo rozbudzać w swoich sercach pragnienie trwania w łasce uświęcającej, by nasze świadectwo, które dajemy światu, było czytelnym znakiem, że Bóg mieszka wśród swojego ludu, swojego Kościoła.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

Święty Stanisław ze Szczepanowa

Historia polskiego Kościoła obfituje w świadectwa życia niezwykłych świętych. Wśród nich jednym z najważniejszych jest św. Stanisław ze Szczepanowa, biskup krakowski, gorliwy pasterz troszczący się o ubogich, a przede wszystkim strażnik ładu moralnego i praw Kościoła. W 1079 r., na rozkaz króla Bolesława Śmiałego, z którym popadł w konflikt, ponieważ wypominał mu nadużycia władzy, został zabity w trakcie odprawiania Mszy Świętej w kościele św. Michała na Skałce.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

Maryja – Królowa Polski

Naród Polski wielokrotnie doświadczał szczególnej opieki Matki Bożej, np. podczas potopu szwedzkiego. Po cudownej obronie Jasnej Góry król Jan Kazimierz 1 kwietnia 1656 r. uroczystym aktem oddał naszą ojczyznę pod opiekę Matki Bożej i ogłosił Ją Królową Korony Polskiej. Papież Pius XI ustanowił święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, które jest obchodzone 3 maja dla upamiętnienia uchwalenia Konstytucji 3 maja. Jan XXIII ogłosił Maryję Królową Polski i główną patronką kraju.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

Oratorium o Miłosierdziu Bożym

W sobotę, w Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego o godz. 19:00 w parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie odbędzie się Oratorium o Miłosierdziu Bożym. Głębokie w swej treści utwory traktujące o tym niezgłębionym przymiocie Boga, słowa Chrystusa skierowane do św. Faustyny, a przez nią i do nas i zapisane w "Dzienniczku Duszy", z całą pewnością ubogacą naszą pobożność i miłość do Jezusa Miłosiernego.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne