Uroczystość Wszystkich Świętych

Święci to domownicy Pana Boga. Księga Apokalipsy wspomina, że święty to  uczestnik zgromadzenia przed Panem Bogiem, ubrany w białą, czystą szatę, trzymający  palmę zwycięstwa w dłoni, oddający Bogu cześć wraz z wszystkimi mieszkańcami nieba. Szczęściem jest przebywać z Bogiem, współczuć i współdziałać z Nim, nawet cierpieć w Jego imię, choć z pełną nadzieją wynagrodzenia wierności w trudach. Świętości uczymy się od samego Boga i świętych, tych wyniesionych na ołtarze i tych bezimiennych.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

Pielgrzymka do Tuchowa

Ten rok jest dla nas wyjątkowy, ze względu na Jubileusz 200 lat istnienia naszej seminaryjnej wspólnoty. Dobremu Bogu dziękujemy za tak wielu kapłanów, którzy opuścili mury naszej Alma Mater oraz za wszystkich alumnów, którzy rozpoczynają kolejny rok formacyjny.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

Apel Krajowego Duszpasterstwa Kierowców

Święty Krzysztof, patron podróżujących i kierowców, którego wspomnienie obchodzimy 25 lipca, wzywa nas do rachunku sumienia - jakimi jesteśmy ludźmi, jako użytkownicy dróg? Przykład św. Krzysztofa wzywa nas do tego, by popatrzeć na nasze życie, czy my również, także na drodze, innym niesiemy Jezusa, czy niesiemy dobro innym ludziom. Czas zadać sobie pytanie: w jaki sposób kierujemy pojazdem, jak traktujemy innych uczestników ruchu drogowego?

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

Święci Piotr i Paweł

Choć św. Piotr i św. Paweł byli obdarzeni różnymi darami i mieli różne cechy charakteru, które ujawniały się w odmiennych stylach pracy apostolskiej, to na nich Jezus zbudował jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Historie ich życia były odmienne, jak również moment spotkania Pana, co jednak nie przeszkodziło im trwać w jedności jako apostołowie Chrystusa.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Bóg przygotowywał naród wybrany do spotkania z wyczekiwanym Zbawicielem przez proroków, którzy nie zawsze byli przyjmowani jako wysłannicy Boga. Ostatnim prorokiem Starego Testamentu, który bezpośrednio zapowiedział i wskazał Mesjasza, jest Jan Chrzciciel, największy spośród zrodzonych z niewiast – jak powiedział o nim sam Pan Jezus. Jego narodziny były niezwykłe i wywołały wielkie zdziwienie wśród współczesnych, były również jasnym dowodem tego, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne