Apel Krajowego Duszpasterstwa Kierowców

Święty Krzysztof, patron podróżujących i kierowców, którego wspomnienie obchodzimy 25 lipca, wzywa nas do rachunku sumienia - jakimi jesteśmy ludźmi, jako użytkownicy dróg? Przykład św. Krzysztofa wzywa nas do tego, by popatrzeć na nasze życie, czy my również, także na drodze, innym niesiemy Jezusa, czy niesiemy dobro innym ludziom. Czas zadać sobie pytanie: w jaki sposób kierujemy pojazdem, jak traktujemy innych uczestników ruchu drogowego?

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

Święci Piotr i Paweł

Choć św. Piotr i św. Paweł byli obdarzeni różnymi darami i mieli różne cechy charakteru, które ujawniały się w odmiennych stylach pracy apostolskiej, to na nich Jezus zbudował jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Historie ich życia były odmienne, jak również moment spotkania Pana, co jednak nie przeszkodziło im trwać w jedności jako apostołowie Chrystusa.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Bóg przygotowywał naród wybrany do spotkania z wyczekiwanym Zbawicielem przez proroków, którzy nie zawsze byli przyjmowani jako wysłannicy Boga. Ostatnim prorokiem Starego Testamentu, który bezpośrednio zapowiedział i wskazał Mesjasza, jest Jan Chrzciciel, największy spośród zrodzonych z niewiast – jak powiedział o nim sam Pan Jezus. Jego narodziny były niezwykłe i wywołały wielkie zdziwienie wśród współczesnych, były również jasnym dowodem tego, że dla Boga nie ma nic niemożliwego.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich” – powiedział Pan Jezus i potwierdził te słowa, gdy ofiarował siebie w ofierze na krzyżu. Symbolem miłości Chrystusa jest Jego przebite serce, z którego wypłynęła krew i woda. To był jeden z najważniejszych momentów życia Jezusa. Poznawanie miłości Bożej prowadzi pod krzyż, gdzie najpełniej poznajemy, jak bardzo jesteśmy umiłowani przez Boga. Kult Serca Bożego najbardziej wyraża się w upodabnianiu własnego serca do Serca Mistrza. Wołamy: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”. Niech ten proces dokonuje się w nas nieustannie.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

Boże Ciało 2021

Za każdym razem, gdy Kościół sprawuje Ofiarę Eucharystyczną, wspomina wielkie dzieło zbawienia, którego Jezus dokonał przez śmierć i zmartwychwstanie. Pragniemy uwielbić Boga obecnego wśród nas w Najświętszym Sakramencie za Jego miłość, która trwa od wieków i której doświadczamy w sakramentalnych znakach. Chcemy na nowo rozbudzać w swoich sercach pragnienie trwania w łasce uświęcającej, by nasze świadectwo, które dajemy światu, było czytelnym znakiem, że Bóg mieszka wśród swojego ludu, swojego Kościoła.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne