Oratorium o Miłosierdziu Bożym

W sobotę, w Wigilię Święta Miłosierdzia Bożego o godz. 19:00 w parafii Miłosierdzia Bożego w Tarnowie odbędzie się Oratorium o Miłosierdziu Bożym. Głębokie w swej treści utwory traktujące o tym niezgłębionym przymiocie Boga, słowa Chrystusa skierowane do św. Faustyny, a przez nią i do nas i zapisane w "Dzienniczku Duszy", z całą pewnością ubogacą naszą pobożność i miłość do Jezusa Miłosiernego.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

Chrystus Zmartwychwstał!

Zmartwychwstały Chrystus mówi nam z mocą: „Oto wszystko czynię nowe” (Ap 21,5).

Przesłanie to napełnia nas olbrzymią ufnością i głęboką nadzieją, że przez pusty grób została nam otwarta brama do źródła nowego życia. Możemy z niego obficie zaczerpnąć dzięki bezgranicznej miłości Boga, która wszystko zwycięża, rozprasza mroki świata, daje odwagę oraz pełnię życia i działania. Mimo trudności i zmagań dnia codziennego, Zmartwychwstały Jezus pragnie obdarować nas wszystkich siłą nowego życia, siłą niegasnącą i zwycięską, która wskrzesza w codziennym świecie piękno i umacnia je łaską Pana.

W tegoroczną Uroczystość Paschalną życzymy wszystkim naszym Parafianom i przybyłym Gościom wielu nowych sił i natchnień od Zmartwychwstałego Pana, abyśmy – umocnieni Jego darem niezwyciężonego życia – nie tylko odczuwali płomień żywej wiary w naszych sercach, ale byśmy potrafili rozniecać ten płomień wiary w sercach naszych bliźnich.

Błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pańskiego!

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

Służcie Bogu z radością

Przy współpracy z naszym diecezjalnym Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza diecezji tarnowskiej realizuje krótkie zbiórki dla ministrantów i lektorów – „Służcie Bogu z radością”.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

Ksiądz Kanonik Jan Bereś zasnął w Panu

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

Z głębokim żalem informujemy, że dnia 19 lutego 2021 roku, w godzinach porannych,
odszedł do Domu Ojca nasz ukochany Ksiądz Kanonik Jan Bereś

Ksiądz Kanonik Jan urodził się 4 grudnia 1930 roku w Łopuchowej jako syn Władysława i Apolonii z domu Kukla. Egzamin dojrzałości złożył w Ropczycach w 1951 roku. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Karola Pękali w dniu 24 czerwca 1956 roku, w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w parafiach Gawłuszowice, Kamienica i Ochotnica Dolna. W dniu 21 lipca 1965 roku został mianowany rektorem naszego kościoła, a w dniu 15 grudnia 1980 roku proboszczem nowo utworzonej parafii. Urząd proboszcza pełnił do 19 sierpnia 2000 roku. W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską otrzymał w dniu 16 grudnia 1968 roku diecezjalne odznaczenie Expositorium Canonicale, a w dniu 20 grudnia 1980 roku diecezjalny przywilej Rochetto et Mantoletto.

Do końca swoich dni ofiarnie służył nam wszystkim. Kochał parafię i ludzi którzy ją stanowią. Cieszył się ludźmi, za wszystko był wdzięczny. Był człowiekiem wielkiej prawości i wielkiej wiary, zdanym na wolę Bożą. Myśląc o naszym drogim Księże Kanoniku, którego żegnamy z naszej społeczności ziemskiej, pragnijmy dopełnić jego starania modlitwą o Boże miłosierdzie, aby Pan wejrzał na czas jego życia i przyjął go z radością do grona zbawionych.

Msza święta pogrzebowa sprawowana będzie w kościele parafialnym w Łączkach Kucharskich w poniedziałek o godzinie 14:00, a następnie ciało śp. Księdza Kanonika Jana zostanie złożone na miejscowym cmentarzu.

Transmisja z Mszy świętej pogrzebowej, sprawowanej w naszym kościele 21 lutego 2021 roku pod przewodnictwem Księdza Biskupa Stanisława Salaterskiego:

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne