Niedziela Laetare

Dzisiejsza – już czwarta niedziela Wielkiego Postu różni się nieco od pozostałych. W tradycji Kościoła nazywamy ją Niedzielą Laetare, czyli niedzielą radości. Widzimy to nawet w zmianie postnego fioletu na różowy kolor szat liturgicznych. W połowie Wielkiego Postu Kościół wzywa wiernych do radości, aby wszyscy podejmujący trud przemiany serca wytrwali w tym niełatwym codziennym wysiłku.

Kontynuuj Czytanie →

Druga Niedziela Wielkiego Postu

Dziś w Kościele powszechnym przeżywamy Niedzielę Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Naszymi modlitwami obejmujemy głoszenie Ewangelii Chrystusowej na misjach i tych, którzy tę Dobrą Nowinę o zbawieniu niosą na krańce ziemi. Oni często na wzór Chrystusa cierpią prześladowania i płacą najwyższą cenę z własnego życia dla odkupienia innych braci. Do puszek przed kościołem składamy ofiary na dzieło pomocy „Ad Gentes”.

Kontynuuj Czytanie →

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

Przeżywamy dzisiaj pierwszą niedzielę Wielkiego Postu. Pan Jezus daje nam do ręki broń do walki z pokusami. Uczy też, jak się nią posługiwać. Wielki Post, który rozpoczęliśmy, w samej swej nazwie zawiera wszystko co może i nas doprowadzić do zwycięstwa nad pokusami, które mają swoje źródło w przepychu, chciwości, sytości i pysze.

Kontynuuj Czytanie →

VII Niedziela w ciągu roku

Bóg jest miłością i On wzywa nas do miłości, która przemienia człowieka i świat zgodnie z Jego wolą. Wzywa nas do doskonałości: „Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!”. Rozpoczynamy dzisiaj 56. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu. Kościół wzywa nas do szczególnej indywidualnej i wspólnotowej modlitwy oraz do abstynencji, którą możemy ofiarować Panu Bogu.

Kontynuuj Czytanie →