Alleluja!

Nie chcemy rozpaczać. Chcemy świętować mimo wszystko. Chcemy przeżywać Wielkanoc tak, żeby doświadczać obecności Zmartwychwstałego. On przecież nie zostawi nas tylko dlatego, że nam nie wolno wyjść z domu. Duch Święty i nasza modlitwa sprawią, że duchowo nasz kościół się „wypełni” i zaśpiewa radosne Alleluja!

Wszystkim życzymy wielkiej wiary, by radość ze zwycięstwa Zmartwychwstałego Pana celebrować i przeżywać w swoich sercach i w swoich rodzinach. Zapewniamy Was o naszej duchowej bliskości i w imieniu wszystkich Księży, którzy także są blisko Was, dziękujemy za modlitwę i serdeczną życzliwość.

Niech Zmartwychwstały Chrystus opromienia nasze serca radością i prawdziwym pokojem, którego świat dać nie może, a widok pustego grobu wniesie niezachwianą ufność w Bożą potęgę i pozwoli każdego dnia z wiarą i nadzieją wzrastać w świętości.

Wasi Duszpasterze

Kontynuuj Czytanie →