Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego

Zarządzenie Biskupa Tarnowskiego

w sprawie celebracji pogrzebów i odwiedzania chorych

Odpowiadając na potrzeby duchowe wiernych oraz mając na uwadze kierowane przez nich prośby o zezwolenie na celebrację pogrzebu z trumną w kościele („stacja w kościele”) postanawiam, niniejszym dekretem, dopuścić taką możliwość przy jednoczesnym zachowaniu wszelkich norm wynikających z ograniczeń wprowadzonych przez władze państwowe. Nadto przypominam, że ciała osób zmarłych na choroby zakaźne wyszczególnione w rozporządzeniach Ministra Zdrowia winny być grzebane według specjalnych procedur, w tym bez możliwości wnoszenia trumny do kościoła czy kaplicy cmentarnej (wykaz tekstów prawnych poniżej).

Ponadto, mając na uwadze troskę o zbawienie dusz, zezwalam duszpasterzom na odwiedziny chorych z posługą sakramentalną, ilekroć sami wierni o to proszą z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.

† Andrzej Jeż

BISKUP TARNOWSKI

Tarnów, 14 maja 2020 r.

Obowiązujące państwowe akty prawne ustanawiające specjalne procedury pochówku:

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2001 r. w sprawie wykazu chorób zakaźnych,
w przypadku których stwierdzenie zgonu wymaga szczególnego postępowania ze zwłokami osób zmarłych na te choroby.

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami
i szczątkami ludzkimi.

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 kwietnia 2020 zmieniające rozporządzenie w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi.