Zmarł śp. Ksiądz Antoni Piś

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 16 października 2020 roku, w godzinach porannych

odszedł do Domu Ojca śp. Ksiądz Antoni Piś.

Ks. mgr Antoni Piś pracował w naszej parafii w latach 2000-2007. W dniu 18 sierpnia 2000 roku został mianowany administratorem, a w dniu 20 sierpnia 2001 roku proboszczem. Parafianie, którzy pamiętają posługę Księdza Antoniego, zapewne będą wspominać go jako wybitnego kaznodzieję, wrażliwego kapłana.

Urodził się 26 marca 1957 roku w Lipnicy Murowanej, jako syn Józefa i Stanisławy z domu Wąsik. Egzamin dojrzałości złożył w 1976 roku w Bochni. Wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, a po ukończeniu studiów filozoficzno – teologicznych, otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza w dniu 23 maja 1982 roku, w Tarnowie.

Jako wikariusz pracował w następujących parafiach: Tymbark (od 18 czerwca 1982 roku), Rzezawa (od 21 czerwca 1986 roku), Dębica – Matki Bożej Anielskiej (od 21 sierpnia 1990 roku) i Nowy Sącz – św. Małgorzaty (od 1 września 1999 roku).

Z dniem 19 sierpnia 2007 roku objął urząd proboszcza parafii pod wezwaniem św. Antoniego Opata w Męcinie. Ponadto sprawował obowiązki dekanalnego referenta misyjnego w dekanacie Tarnów – Północ, a także wicedziekana dekanatu Limanowa oraz notariusza i dekanalnego duszpasterza małżeństw i rodzin w dekanacie Limanowa.

W dowód wyróżnienia za gorliwie pełnioną posługę kapłańską został w dniu 4 października 2018 roku obdarzony godnością Kanonika Honorowego Kapituły Kolegiackiej w Limanowej.

Msza święta pogrzebowa będzie celebrowana w kościele parafialnym w Męcinie w środę, 21 października o godz. 13.00, a następnie ciało śp. Księdza Antoniego zostanie złożone na miejscowym cmentarzu. W tym samym czasie będzie sprawowana Msza święta w naszym kościele.

Polecajmy duszę kapłana w naszych modlitwach.

Dobry Jezu a nasz Panie – daj mu wieczne spoczywanie.

Zamieszczono w: Inne