Święci Piotr i Paweł

Choć św. Piotr i św. Paweł byli obdarzeni różnymi darami i mieli różne cechy charakteru, które ujawniały się w odmiennych stylach pracy apostolskiej, to na nich Jezus zbudował jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Historie ich życia były odmienne, jak również moment spotkania Pana, co jednak nie przeszkodziło im trwać w jedności jako apostołowie Chrystusa. Dla współczesnego Kościoła to wyraźny znak, aby być jednością, modlić się o nią i robić wszystko, żeby ją zachować pomimo różnic kultur i tradycji. Za wstawiennictwem tak wielkich patronów prośmy Boga o jedność całego Kościoła.

Słowo Boże wyznaczone na dzisiejszą uroczystość porusza bardzo ważne aspekty. Czytanie z Dziejów Apostolskich wspomina o mocnej więzi, która łączy Kościół. Trwa on na modlitwie w intencji uwięzionego Piotra. W czytaniu z Listu do Tymoteusza Święty Paweł Apostoł dzieli się doświadczeniem umocnienia, jakiego doświadcza podczas prześladowań, i choć nadchodzi koniec jego życia ziemskiego, jest spokojny i wielbi Pana Boga. Ewangelia zawiera dialog Piotra z Jezusem, w którym Mistrz ukazuje jego powołanie.

Dziękujmy dziś Bogu za pasterzy Kościoła: papieża, biskupów, kapłanów. Niech Bóg sprawi, by nie przestali głosić Jego słowa i sprawować sakramentów dla dobra Kościoła. Dzisiejsza taca to tzw. świętopietrze, które zostanie przeznaczone na potrzeby Stolicy Apostolskiej. Bóg zapłać za wszelkie ofiary.

Zamieszczono w: Inne