Pielgrzymka do Tuchowa

Czcigodni Duszpasterze
oraz Przyjaciele Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie!

Ten rok jest dla nas wyjątkowy, ze względu na Jubileusz 200 lat istnienia naszej seminaryjnej wspólnoty. Dobremu Bogu dziękujemy za tak wielu kapłanów, którzy opuścili mury naszej Alma Mater oraz za wszystkich alumnów, którzy rozpoczynają kolejny rok formacyjny.

W ten ważny czas dla naszego Seminarium wpisana jest jeszcze jedna rocznica: 25 lat od powstania Towarzystwa Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Od ćwierć wieku Członkowie Towarzystwa wspierają seminaryjną rodzinę swoją modlitwą, wyrzeczeniami oraz ofiarą, tak duchową jak i materialną.

By wyrazić wdzięczność Dobremu Bogu oraz ludziom zaangażowanym w dzieło Towarzystwa, zapraszamy Czcigodnych Duszpasterzy–Opiekunów oraz Przyjaciół WSD, na pielgrzymkę i dziękczynienie do Sanktuarium Matki Bożej w Tuchowie 16 października br. Zapraszamy również wszystkich sympatyków oraz osoby, które chciałyby dołączyć do Towarzystwa Przyjaciół. Spotkamy się tam z całą wspólnotą Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, Księdzem Biskupem, Księżmi Przełożonymi, Profesorami, Diakonami oraz Alumnami.

Plan pielgrzymki:

10.30 – Msza Święta w Sanktuarium i Akt Zawierzenia WSD w Tarnowie Matce Bożej Tuchowskiej a po jej zakończeniu nabożeństwo Drogi Krzyżowej.

Z racji pandemii nie przewidujemy wspólnego posiłku.

Polecamy wszystkich Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie w modlitwie i raz jeszcze zapraszamy na wspólne dziękczynienie.

ks. Jacek Soprych
Rektor WSD w Tarnowie

ks. Sylwester Brzeźny
Przewodniczący Zarządu TP WSD w Tarnowie

Zamieszczono w: Inne