Święty Stanisław ze Szczepanowa

Historia polskiego Kościoła obfituje w świadectwa życia niezwykłych świętych. Wśród nich jednym z najważniejszych jest św. Stanisław ze Szczepanowa, biskup krakowski, gorliwy pasterz troszczący się o ubogich, a przede wszystkim strażnik ładu moralnego i praw Kościoła. W 1079 r., na rozkaz króla Bolesława Śmiałego, z którym popadł w konflikt, ponieważ wypominał mu nadużycia władzy, został zabity w trakcie odprawiania Mszy Świętej w kościele św. Michała na Skałce.

Kult jego szybko się rozpowszechnił, a dziś, obok Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, i św. Wojciecha, jest głównym patronem Polski. Wzorem św. Stanisława, biskupa, odkrywajmy niezwykłą wartość celebrowania Mszy Świętej i wielkość jej owoców w swoim życiu, których udziela nam Bóg.

Liturgia słowa dzisiejszej uroczystości Świętego Stanisława, biskupa i męczennika, kreśli obraz dobrego pasterza. Święty Paweł, w dzisiejszym czytaniu z Dziejów Apostolskich, wspomina o cechach, jakimi powinien odznaczać się biskup jako dobry pasterz. Ma on strzec Kościoła Chrystusowego.

W Liście do Rzymian przypomina, że żadne okoliczności nie są w stanie odłączyć nas od Chrystusa. On sam bowiem podkreśla, że zależy Mu na nas, że nas zna i kocha, i że jest gotowy szukać i przyprowadzić zagubionych.

Zamieszczono w: Inne