Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów

„Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich”
(J 15,13)

– powiedział Pan Jezus i potwierdził te słowa, gdy ofiarował siebie w ofierze na krzyżu. Symbolem miłości Chrystusa jest Jego przebite serce, z którego wypłynęła krew i woda. To był jeden z najważniejszych momentów życia Jezusa. Poznawanie miłości Bożej prowadzi pod krzyż, gdzie najpełniej poznajemy, jak bardzo jesteśmy umiłowani przez Boga. Kult Serca Bożego najbardziej wyraża się w upodabnianiu własnego serca do Serca Mistrza. Wołamy: „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według serca Twego”. Niech ten proces dokonuje się w nas nieustannie.

Dzisiejsza uroczystość jest Światowym Dniem Modlitw o Uświęcenie Kapłanów, ustanowionym z inicjatywy św. Jana Pawła II w 1995 r. W naszej parafii istnieją już grupy Apostolatu Modlitwy za Kapłanów „Margaretka”, modlące się za konkretnych kapłanów. Nie znaczy to jednak, że wszyscy pozostali jesteśmy zwolnieni z modlitwy za swoich pasterzy. Zachęcamy, by przed Bogiem wspomnieć dziś kapłanów, których spotkaliśmy, którzy udzielali nam sakramentów i dbali o nasz duchowy rozwój.

Czytając słowo Boże przeznaczone na dzisiejszą uroczystość, starajmy się przyłożyć nasze ucho do Serca Bożego. Jakie Ono jest? Czytając Ewangelię Świętego Mateusza, odkrywamy miłość, która jest w Osobach Trójcy Najświętszej, radość i szczególne upodobanie w ludziach o prostych i dziecięcych sercach, bo Serce Boże chce nas prowadzić. Księga Powtórzonego Prawa przypomina nam o konsekwentnej wierności Boga, któremu warto zaufać i dać się prowadzić. Święty Jan Apostoł zachęca nas do miłości wzajemnej. Miłości, która nas zawsze uprzedza, która jest tchnieniem Ducha Bożego. Miłość jest w Bogu i w nas.

Dziś za pobożne i publiczne odmówienie Aktu wynagrodzenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa możemy zyskać odpust zupełny. Oprócz odmówienia Aktu musimy także wykluczyć przywiązanie do jakiegokolwiek grzechu, nawet powszedniego, musimy być w stanie łaski uświęcającej, przyjąć Komunię Świętą i pomodlić się w intencjach wyznaczonych przez Ojca Świętego.

Zamieszczono w: Inne