Narodzenie św. Jana Chrzciciela

Bóg przygotowywał naród wybrany do spotkania z wyczekiwanym Zbawicielem przez proroków, którzy nie zawsze byli przyjmowani jako wysłannicy Boga. Ostatnim prorokiem Starego Testamentu, który bezpośrednio zapowiedział i wskazał Mesjasza, jest Jan Chrzciciel, największy spośród zrodzonych z niewiast – jak powiedział o nim sam Pan Jezus. Jego narodziny były niezwykłe i wywołały wielkie zdziwienie wśród współczesnych, były również jasnym dowodem tego, że dla Boga nie ma nic niemożliwego. W wielu rejonach naszej ojczyzny zachowała się tradycja błogosławienia rzek i jezior w uroczystość św. Jana Chrzciciela, by wypraszać łaski i opiekę dla wypoczywających nad wodą oraz tych, którzy korzystają z jej dobroci.

Liturgia słowa uroczystości Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela, choć opisuje sam fakt narodzin proroka, o czym pouczy nas Ewangelia, to jej zasadniczym przesłaniem jest wskazanie przez Jana na Jezusa jako na Światłość i Zbawiciela świata. Możemy to także odczytać na podstawie proroctwa Izajasza. Święty Paweł w Dziejach Apostolskich w swoim wystąpieniu w synagodze w Antiochii Pizydyjskiej także mówi o misji Jana, przywołując jego słowa.

W Rzymie trwa 10. Światowe Spotkanie Rodzin. Interesujmy się tym, co się dzieje w czasie Spotkania. Jednocześnie spójrzmy na swoje rodziny, dziękujmy za nie Bogu i prośmy Go, abyśmy wykorzystali dary i łaski, które daje nam w rodzinach.

Zamieszczono w: Inne