Misyjne kolędowanie

Kolędnicy misyjni to przedsięwzięcie, które w diecezji tarnowskiej realizowane jest od 1993 roku. To małe grupy dziecięce lub młodzieżowe składające się przeważnie z pięciu osób, które w okresie Bożego Narodzenia odwiedzają parafian w ich domach i mieszkaniach. Kolędnicy ubrani są w stroje nawiązujące do postaci z betlejemskiego Żłóbka oraz do mieszkańców krajów, gdzie posługują tarnowscy misjonarze.

Przychodzą oni z życzeniem bożonarodzeniowym, a jednocześnie wykonują scenkę, w której uświadamiają otwierającym domy, że Jezus przyszedł na świat dla wszystkich, a wielu Go jeszcze nie poznało. Wśród nich są dzieci, którym kolędnicy pragną pomagać. Ta pomoc, dzięki ofiarom zbieranym przez nich, przekazywana jest tarnowskim misjonarzom zgłaszającym do realizacji różne projekty, dotyczące głównie codziennego życia najmłodszych, o których wspomniani misjonarze się troszczą.

Hymn Kolędników Misyjnych 2021

Konkurs tematyczny

Warunki konkursu:

 1. Do udziału w konkursie zapraszamy kolędników misyjnych z klas od III do VIII szkoły podstawowej.
 2. Po przeczytaniu artykułu o szkołach powstałych dzięki kolędnikom misyjnym w sześciu krajach świata, a także listów od  misjonarzy, należy odpowiedzieć na  pytania konkursowe.
 3. Odpowiadający na pytania mogą korzystać z pomocy osób dorosłych (ale tylko! z pomocy).
 4. Zgłoszenie do konkursu należy przesyłać do Wydziału Misyjnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie do 31 grudnia 2021 r. na adres: misje@diecezja.tarnow.pl.
 5. Jedna osoba może wysłać tylko jedno zgłoszenie do konkursu.
 6. Osoby, które poprawnie odpowiedzą na wszystkie konkursowe pytania, wezmą udział w losowaniu nagród, które odbędzie się 8 stycznia podczas spotkania kolędników misyjnych w Jodłowej.

Pytania konkursowe do artykułu: „Obecni w sześciu krajach świata”:

 1. Czym są „białe lata” w nauczaniu szkolnym?
 2. Ile dzieci na samym początku uczyło się w szkole założonej przez p. Ewę w Bertoua, a ile uczy się dzisiaj?
 3. Jakie dzieci, oprócz głuchoniemych, uczęszczają do tej szkoły?
 4. Z jak daleka przybywają dzieci do internatu znajdującego się przy szkole w Bertoua?
 5. W jakiej miejscowości znajduje się pierwsza szkoła, powstała z myślą o pigmejskich dzieciach, którą z funduszu kolędników wybudował ks. Marek Muszyński?
 6. Wymień nazwy wiosek, w których niedawno powstały dwie szkoły dla Pigmejów i liczbę uczących się w nich dzieci.
 7. Kto był pomysłodawcą budowy trzech szkół nad rzeką Ubangi w Republice Środkowoafrykańskiej?
 8. Co to jest piroga?
 9. Ile dzieci uczy się w sumie w trzech szkołach nad rzeką?
 10. Ile budynków ma szkoła w Oyo w Republice Konga?
 11. Z jakiej szkoły wywodzą się katoliccy harcerze na północy Republiki Konga?
 12. Ile sal szkolnych w sumie ma szkoła w parafii pw. Jezusa Zmartwychwstałego i Bożego Miłosierdzia w Brazzaville?
 13. Co obecnie znajduje się na parterze w dużej sali szkolnej w dzielnicy Diata w Brazzaville?
 14. Ile budynków dodatkowo wybudował ks. Antoni Lichoń w szkole w Iscozacín?
 15. Wymień dwa przedszkola w Brazylii, które powstały w dużej mierze dzięki kolędnikom misyjnym.
 16. Co było pierwszym projektem wspartym przez kolędników misyjnych diecezji tarnowskiej?
 17. Ile razy kolędnicy misyjni zbierali pieniądze na boliwijskie przedszkole w Cochabambie?
 18. W jakich krajach znajdują się domy, które służą dzieciom w zajęciach pozaszkolnych, a w powstanie których kolędnicy misyjni mieli swój znaczny wkład?

Pytania do listów:

 1. Wymień cztery wyzwania jakie podejmuje ks. Piotr Boraca i inni misjonarze, by prowadzone przez nich w Republice Środkowoafrykańskiej szkoły mogły sprawnie funkcjonować.
 2. Od ilu lat ks. Bogdan Piotrowski wraz z innymi organizuje pomoc biednym dzieciom, aby mogły uczęszczać do szkoły i zdobywać wiedzę.

Konkurs „Spieszmy do Betlejem”

Warunki konkursu:

 1. Parafia zgłasza jedną 4 lub 5-osobową grupę kolędniczą, która zwyciężyła w konkursie parafialnym. W konkursie nie mogą brać udziału te same stroje, które w ubiegłych latach zajęły miejsca od I do III.
 2. Stroje kolędnicze muszą odpowiadać postaciom zaproponowanym w scence kolędniczej, która przedstawiana jest w domach. Każda grupa występuje z gwiazdą i skarbonką, na które to elementy jury zwróci równie dużą uwagę jak na stroje. Na gwieździe lub skarbonce powinno być umieszczone tegoroczne hasło kolędowania.
 3. Kolędnicy muszą znać na pamięć tekst scenki i umieć zaśpiewać tegoroczny hymn kolędników.
 4. Grupa konkursowa na zdjęciu ma być w tym samym składzie osobowym, w którym odwiedzała domy w dniach między 26 a 31 XII 2021 r.
 5. Aby wziąć udział w konkursie, należy drogą elektroniczną (misje@diecezja.tarnow.pl) w nieprzekraczalnym terminie do 2 stycznia 2022 r. przesłać formularz zgłoszeniowy i trzy zdjęcia elektroniczne grupy, która zwyciężyła w konkursie parafialnym (dwa zdjęcia mają być ustawiane, tak, aby widoczne były wyraźnie wszystkie postaci, a jedno zrobione w drodze, w czasie kolędowania). Na zdjęciu ma widnieć tylko grupa kolędnicza – bez opiekunów i innych osób towarzyszących (np. ktoś dorosły grający na akordeonie). W temacie maila należy napisać „Spieszmy do Betlejem” i nazwę parafii. Po wskazanym terminie grupy nie będą przyjmowane do konkursu. Należy oczekiwać potwierdzenia otrzymania zgłoszenia, które jest przepustką do udziału w konkursie.

I etap – półfinał

Spośród nadesłanych zgłoszeń, na podstawie oglądniętych zdjęć, jury złożone z dziesięciu osób wybierze trzy grupy, których stroje, gwiazda i skarbonka zostaną uznane za najładniejsze.

II etap – finał

Wskazane przez jury trzy grupy zaprezentują się w konkursie finałowym podczas XXIII Diecezjalnego Spotkania Kolędników Misyjnych w Jodłowej, które odbędzie się 8 stycznia 2022 r. Jury wskaże na zdobywców I, II i III miejsca.

Nagrodą za zdobycie I miejsca jest udział w Misyjnych Wakacjach z Bogiem w lecie 2022 w Czchowie.

XXIII Spotkanie Kolędników Misyjnych

W dniu 8 stycznia 2022 r. w sanktuarium Dzieciątka Jezus w Jodłowej odbędzie się XXIII Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych. Rozpocznie się ono o godz. 10:00 Mszą świętą celebrowaną przez Księdza Biskupa. Po niej jedna z grup zakolęduje Księdzu Biskupowi. Następnie uczestnicy spotkania wezmą udział w konkursie pt. „SPIESZMY DO BETLEJEM”. Zapraszamy wszystkich kolędników do udziału w tym spotkaniu. Zgłaszamy grupy wcześniej!

Zamieszczono w: Inne