Komunikat Biskupa Tarnowskiego

Komunikat Biskupa Tarnowskiego
w sprawie kolędy misyjnej

Drodzy Diecezjanie!

Zbliża się czas misyjnego kolędowania, które w zbliżającym się okresie Bożego Narodzenia będzie musiało z powodu pandemii przybrać niestety inną formę niż tradycyjne odwiedzanie domów przez grupy kolędnicze. Nie chcemy rezygnować z tej bardzo wartościowej tradycji, która tak mocno już utrwaliła się w naszej diecezji, dlatego też gorąco zapraszam do organizowania w kościołach spotkań po Mszach świętych, w czasie których kolędnicy misyjni będą mogli zaprezentować przygotowany program.

Mając świadomość ogromu dobra, jakie dokonuje się dzięki kolędnikom misyjnym naszej diecezji na rzecz dzieci na trzech kontynentach, serdecznie dziękuję wszystkim, którzy w tym dziele mają swój udział, a więc samym kolędnikom, ich opiekunom, duszpasterzom oraz wszystkim diecezjanom, którzy w ten sposób wspierają misje.

Z pasterskim błogosławieństwem, darem modlitwy i życzeniami jak najowocniejszego przeżycia czasu Bożego Narodzenia

† Andrzej Jeż
BISKUP TARNOWSKI