Pomoc dla Ukrainy (wpis aktualizowany)

„Nie przypuszczaliśmy, że tegoroczny Wielki Post złączy się z czasem wojny w Ukrainie, zaś udręczony męką Chrystus będzie tak wyraźnie obecny w niezliczonej rzeszy udręczonych tragedią wojenną ludzi. Ich wołanie o wybawienie i pomoc tak mocno jednoczy się z naszym wołaniem […]. Cała nasza diecezja pragnie także spieszyć z pomocą materialną ofiarom wojny […]. Przygotowania w naszej diecezji do przyjęcia uchodźców rozpoczęliśmy już dwa tygodnie temu, gdy zagrożenie wybuchu wojny stawało się coraz bardziej realne. W domach parafialnych, schroniskach, domach pielgrzyma, domach rekolekcyjnych i formacyjnych, w budynkach administrowanych przez Kurię Diecezjalną oraz w obiektach udostępnionych przez zgromadzenia zakonne udało się do tej pory przygotować ponad osiemset miejsc do zakwaterowania uchodźców. W niesienie pomocy włączają się różnorakie stowarzyszenia i wspólnoty działające w diecezji, zwłaszcza Caritas diecezjalna. W miniony poniedziałek, tj. 28 lutego, został powołany w naszej diecezji Zespół Kryzysowy ds. Pomocy Uchodźcom z Ukrainy oraz Osobom Cywilnym w Ukrainie. Jego zadaniem jest koordynowanie wszelkich podejmowanych działań pomocowych we współpracy z organami cywilnymi.”

– czytamy w Liście Pasterskim Biskupa Tarnowskiego na Wielki Post 2022 r.

Zobacz tutaj, jak Kościół tarnowski pomaga Ukrainie.

Informacje Caritas

30 marca odjechał na Ukrainę tir załadowany z myślą o froncie wojennym. We Lwowie odbierze go ks. Rafał Zborowski, odpowiedzialny za dystrybucję darów dla naszych braci w Ukrainie. Ze Lwowa rzeczy zostaną przesłane dalej tam, gdzie – wg rozeznania ks. Rafała – istnieje wiadoma potrzeba. Na pokładzie ciężarówki znalazły się: żywność, środki medyczne, środki higieniczne, śpiwory i koce oraz łóżka. Było ich ponad czterdzieści, wśród nich te szpitalne. Zostały one zorganizowane przez fundację pomocy humanitarnej Redemptoris Missio z Poznania, która od kilku lat współpracuje z Dziełem Misyjnym Diecezji Tarnowskiej. Ten transport jest pierwszym zorganizowanym przez Wydział Misyjny Kurii tarnowskiej, przeznaczonym na Ukrainę wschodnią. Wpisuje się on w wiele parafialnych inicjatyw, jak i akcję ogólnopolską „Paczka dla Ukrainy”, przeprowadzoną z wielkim zaangażowaniem i hojnością diecezjan.

Do Caritas Diecezji Tarnowskiej spływają ofiary złożone w niedzielę 27 lutego i w Środę Popielcową. Od reaktywacji Caritas Diecezji Tarnowskiej była to największa jak dotąd zbiórka pieniędzy. Od 10 marca został uruchomiony specjalny program pomocy tym uchodźcom, którzy zostali zakwaterowani w budynkach parafialnych, w domach zakonnych, a także w domach prywatnych pod warunkiem, że gospodarze zgłosili fakt przyjęcia uchodźców do swoich parafii.

W związku z akcją Caritas Paczka dla Ukrainy nasza parafia ma przygotować 5 paczek o wadze 17 kg z wyszczególnionymi produktami. Osoby, które są odpowiedzialne za przygotowanie to Urszula Golec, Małgorzata Hajdas, Leokadia Foszt, Lidia Wijas, Anna Ludwa. Wszyscy, którzy chcą się włączyć do tej akcji niech się skontaktują z tymi osobami do wtorku, gdyż trzeba zakupić ściśle wyznaczone artykuły, w środę spakować i w piątek odwieźć. Dziękujemy za każdy – nawet najmniejszy gest miłosierdzia.

Informacje Diecezjalnego Zespołu Kryzysowego ds. Pomocy Uchodźcom

Wraz z Caritas Polska nasza diecezja przygotowuje się do przeprowadzenia akcji PACZKA DLA UKRAINY. Akcja ta będzie skierowana do rodzin, które pozostały w Ukrainie. Będzie polegała na przygotowaniu kilkudziesięciu tysięcy paczek (w naszej diecezji na pierwszy rzut planujemy 4 000 paczek po ok. 17 kg każda, co daje ok. 70 ton produktów), które zostaną zawiezione bezpośrednio do Ukrainy. Wszystkie paczki będą zawierały konkretne wskazane przez Organizatora artykuły przydatne dla całej rodziny w sytuacji wojny. Będą one pakowane do jednakowych kartonów tekturowych oznaczonych logo Caritas oraz będą zawierały krótki list-przesłanie do naszych Przyjaciół z Ukrainy. Wszystkie szczegóły akcji PACZKA DLA UKRAINY zostaną przekazane w najbliższym czasie parafiom, które poprzez swoje Zespoły Caritas będą zajmować się przeprowadzeniem tej akcji.

Osoby prywatne, które wyraziły gotowość przyjęcia uchodźców pod swój dach, powinny przyjmować ich nie czekając na ruch ze strony diecezji lub parafii. Warto, by w tym celu kontaktowały się ze swoją gminą lub miastem. Należy zaznaczyć, że zgodnie z informacjami płynącymi z Rządu, przygotowywane są ustawy zmierzające do finansowego wsparcia osób prywatnych przyjmujących uchodźców.

Zachęcamy wszystkich, którzy przyjmują pod swój dach uchodźców, aby byli w stałym kontakcie z władzami samorządowymi, które na bieżąco otrzymują informacje na temat różnych form pomocy: rzeczowej, finansowej, medycznej, psychologicznej i każdej innej dla uchodźców. Władze państwowe ogłosiły już możliwość włączenia dzieci uchodźców do programu 500 Plus.

W związku z coraz większą liczbą uchodźców z Ukrainy przybywających na teren naszej diecezji, bardzo prosimy osoby, które już przyjęły uchodźców pod swój dach, o zgłaszanie ich obecności władzom samorządowym, oczywiście za wiedzą i zgodą samych zainteresowanych. Także do tych władz powinny się zwrócić osoby, które wyrażają gotowość przyjęcia uchodźców w najbliższych dniach, aby uzyskać niezbędne informacje. Niezależnie od tego prosimy o zgłaszanie obecności gości z Ukrainy także w parafii, aby parafialny zespół Caritas mógł w razie potrzeby udzielić im stosownej pomocy. Caritas Diecezji Tarnowskiej nie będzie na razie organizowała ogólnodiecezjalnej zbiórki darów rzeczowych dla Ukrainy. Parafie, które już przyjęły uchodźców, organizują zbiórki lokalne, z uwzględnieniem potrzeb konkretnych osób np. małych dzieci, osób starszych itp. Zachęcamy wszystkich do ofiarności podczas dzisiejszej zbiórki pieniędzy na cele charytatywne ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb uchodźców z Ukrainy

Zamieszczono w: Inne