Niedziela Miłosierdzia Bożego

Dziś przypada Niedziela Miłosierdzia Bożego. Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa najdobitniej przekonują nas o tym, że Bóg jest miłością, że potrafi jedynie kochać i przebaczać. Jako Kościół, napełnieni paschalną radością, mamy teraz tylko jedno zadanie: głosić i uobecniać miłosierdzie Boga objawione w Jezusie Chrystusie, który cierpiał za grzeszny świat, prawdziwie zmartwychwstał i żywy jest pośród nas.

Kontynuuj Czytanie →

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

Miłość ostatecznie zwycięża śmierć, zatem przyobleczmy nasze życie w zwycięską miłość Ojca i jej doświadczajmy. Grzech i jego owoc, to znaczy śmierć, nie jest już w stanie zagrodzić nam drogi do domu Ojca. Przez Jezusa w Duchu Świętym mamy na zawsze otwarty dostęp do Ojca. Niech to będzie najlepsze wielkanocne życzenie: aby każdy z nas doświadczył i przyjął tę zwycięską miłość Boga Ojca. Ogarnięci Bożą miłością, dzielmy się tym darem z naszymi braćmi. Potrzeba bowiem tej miłości w każdym wymiarze naszego życia, zwłaszcza społecznym i narodowym.

Kontynuuj Czytanie →

Alleluja!

Nie chcemy rozpaczać. Chcemy świętować mimo wszystko. Chcemy przeżywać Wielkanoc tak, żeby doświadczać obecności Zmartwychwstałego. On przecież nie zostawi nas tylko dlatego, że nam nie wolno wyjść z domu. Duch Święty i nasza modlitwa sprawią, że duchowo nasz kościół się „wypełni” i zaśpiewa radosne Alleluja!

Wszystkim życzymy wielkiej wiary, by radość ze zwycięstwa Zmartwychwstałego Pana celebrować i przeżywać w swoich sercach i w swoich rodzinach. Zapewniamy Was o naszej duchowej bliskości i w imieniu wszystkich Księży, którzy także są blisko Was, dziękujemy za modlitwę i serdeczną życzliwość.

Niech Zmartwychwstały Chrystus opromienia nasze serca radością i prawdziwym pokojem, którego świat dać nie może, a widok pustego grobu wniesie niezachwianą ufność w Bożą potęgę i pozwoli każdego dnia z wiarą i nadzieją wzrastać w świętości.

Wasi Duszpasterze

Kontynuuj Czytanie →