Niedziela Laetare

Życie ciągle stawia przed nami nowe wyzwania. Są one okazją do głębszej refleksji nad wartościami i zasadami, którymi się kierujemy. Wielki Post wzywa każdego z nas do zrewidowania życia, postawienia sobie pytania, czy naprawdę idziemy śladem Bożych drogowskazów. Żyć to stawać się człowiekiem, a dla wierzących – stawać się chrześcijaninem. W liturgii Kościoła Czwarta Niedziela Wielkiego Postu jest nazywana niedzielą Laetare, co oznacza „Raduj się Jerozolimo”.

Kontynuuj Czytanie →

Trzecia Niedziela Wielkiego Postu

Czas Wielkiego Postu to czas naszej metanoi, która oznacza przemianę życia, podjęcie nowych wyzwań, pracę nad swoją duchowością, a przede wszystkim zmianę myślenia pod wpływem słowa, które kieruje do nas Bóg. Aby je usłyszeć, trzeba się zatrzymać, wyciszyć, skierować uwagę serca na Boga. Jest wiele spraw ważnych, lecz nie zaniedbajmy tego, co naprawdę istotne.

Kontynuuj Czytanie →

Służcie Bogu z radością

Przy współpracy z naszym diecezjalnym Radiem RDN Małopolska i RDN Nowy Sącz, duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza diecezji tarnowskiej realizuje krótkie zbiórki dla ministrantów i lektorów – „Służcie Bogu z radością”.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

Druga Niedziela Wielkiego Postu

Jak co roku druga niedziela Wielkiego Postu to niedziela Ad Gentes – Dzień Modlitw, Postu i Solidarności z Misjonarzami. Pragniemy pamiętać, że obecnie na misjach w 99 krajach pracuje 1883 polskich misjonarek i misjonarzy. Są świadkami prawdy, że Bóg jest miłością i kocha każdego bez wyjątku. Będzie można wesprzeć ich dzieło ofiarą do puszek przy wyjściu z kościoła.

Kontynuuj Czytanie →

Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu

Rozpoczynamy Wielki Post, czas nawrócenia, pokuty, przemiany myślenia i życia. Od pierwszych wieków Kościoła wykorzystywano ten czas szczególnie na przygotowanie kandydatów do chrztu i odnowienia skutków tego sakramentu. Uczyńmy wszystko, co możliwe, by ten czas nie był dla nas tylko kolejnym Wielkim Postem, ale doprowadził nas do pogłębienia duchowej relacji z Bogiem, który wychodzi nam naprzeciw, aby nas odnaleźć.

Kontynuuj Czytanie →