V Niedziela w ciągu roku

Dziś przy stole Eucharystii gromadzi nas piąta niedziela w ciągu roku liturgicznego. Pamiętajmy, że nikt z nas osobiście, ani cała nasza wspólnota parafialna nie jest w stanie pogłębić swojej więzi z Bogiem bez Eucharystii.

Kontynuuj Czytanie →

IV Niedziela w ciągu roku

Pokora i kierowanie się w życiu programem Ośmiu błogosławieństw to wielka katecheza, którą daje nam słowo Boże z dzisiejszej niedzieli. Czytania mszalne to wielka szkoła pokory i prostoty. Dzisiejsza niedziela, ostatnia niedziela stycznia, tradycyjnie obchodzona jest w Kościele jako Światowy Dzień Trędowatych.

Kontynuuj Czytanie →

III Niedziela w ciągu roku

Dzisiejsza niedziela w całym Kościele powszechnym obchodzona jest jako Niedziela Słowa Bożego. W dzisiejszej Ewangelii Jezus powołuje pierwszych uczniów, wzywa ich, aby poszli za Nim. I oni zostawili wszystko, i poszli. Jest to również wezwanie dla nas, chrześcijan, abyśmy zostawili wszystko, co nieistotne, a szli z Jezusem i głosili Ewangelię życiem.

Kontynuuj Czytanie →

II Niedziela w ciągu roku

Świadectwo, którym dziś dzieli się z nami Jan Chrzciciel, otwiera w nas taką przestrzeń, której w naszej codzienności nie dostrzegamy i – co za tym idzie – mało z niej korzystamy. Jest to obszar działania Ducha Świętego, otwartości na Jego natchnienia i poruszenia, poprzez które pragnie nas prowadzić. Swoim natchnieniem pociąga nas ku sobie i otwiera nasze oczy serca, oczy umysłu na to, czego tak naprawdę naszymi zmysłami nie jesteśmy w stanie dostrzec, usłyszeć, a tym bardziej podążać.

Kontynuuj Czytanie →