XXVI Niedziela w ciągu roku

Dzisiaj w całym Kościele przeżywamy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. W historii naszego kraju są wydarzenia, które sprawiły, że wielu rodaków znalazło ojczyznę poza jego granicami. Poznali nową rzeczywistość, zasymilowali się z tamtejszą kulturą i tradycją, a dziś pracą i zaangażowaniem budują dobrobyt nowych ojczyzn. Niech ta myśl towarzyszy naszym modlitwom i otwartości na tych, którzy wśród nas pragną odnaleźć swoją nową ojczyznę. Dzisiaj w naszej diecezji przeżywamy Pielgrzymkę do Szczepanowa w intencji trzeźwości i wynagradzania za grzechy przeciwne trzeźwości.

Kontynuuj Czytanie →

Pielgrzymka do Tuchowa

Ten rok jest dla nas wyjątkowy, ze względu na Jubileusz 200 lat istnienia naszej seminaryjnej wspólnoty. Dobremu Bogu dziękujemy za tak wielu kapłanów, którzy opuścili mury naszej Alma Mater oraz za wszystkich alumnów, którzy rozpoczynają kolejny rok formacyjny.

Kontynuuj Czytanie →

Zamieszczono w: Inne

XXV Niedziela w ciągu roku

Jezus nie przeminął wraz ze swoją epoką. Zmartwychwstały żyje również w naszych czasach. Jego zbawczą moc otrzymujemy w sakramentach, w słowie Bożym, w liturgii. Możemy uczyć się odkrywać to na co dzień. Czasami potrzebujemy trochę czasu i musimy włożyć pewien wysiłek, żeby usłyszeć i poznać Chrystusa. Trzeba czasu i wysiłku, by z osoby towarzyszącej, obserwującej Go stać się Jego uczniem. Obchodzimy dziś Dzień Środków Społecznego Przekazu. Módlmy się za tych, którzy są odpowiedzialni za przekaz prawdy i faktów.

Kontynuuj Czytanie →

XXIV Niedziela w ciągu roku

Dzisiaj rozpoczynamy w Kościele w Polsce Tydzień Wychowania i kwartalne dni modlitw za dzieci, młodzież i wychowawców. Chodzi o wielkie dzieło kształtowania przyszłych pokoleń, ich świata wartości, postaw życiowych, które będą je wyróżniały w codzienności. Niech to będzie nie tylko czas szczególnej modlitwy, lecz także okazja do refleksji, jakie dajemy świadectwo życia. Nie wolno nam bowiem zapomnieć, że to właśnie świadectwo jest wsparciem lub degradacją procesu wychowania, nad którym trudzą się rodzice i wychowawcy.

Kontynuuj Czytanie →

XXIII Niedziela w ciągu roku

Człowiek, który ma serce przepełnione miłością, na spotkaniu chce powiedzieć dosłownie o wszystkim. Kiedy szuka pocieszenia, umocnienia, wsparcia w trudnościach, pomocnej rady, wtedy ma mało czasu na bycie blisko i słuchanie Boga, który kocha. Lecz jeśli nie ma miłości, to wszystko się dłuży i jest tylko niemiłym obowiązkiem. Nie zapominajmy o miłości, gdy jesteśmy na niedzielnej Eucharystii, bo stoimy przed Tym, który jest miłością i z miłości daje nam siebie jako pokarm na życie wieczne.

Kontynuuj Czytanie →